Przyszłość jest blue

Jakość

NOXy® jest produktem bezpiecznym dla otoczenia i przyjaznym dla środowiska. NOXy® to wysokiej jakości wodny roztwór mocznika, spełniający międzynarodowe standardy jakości, zgodne z normą ISO22241-1/-2/-3/-4. NOXy® podlega ciągłej kontroli jakości na etapie produkcji, transportu i konfekcjonowania.

Celem zabezpieczenia produktu przed zanieczyszczeniami oraz dla zapobieżenia korozji na stosowanych przyrządach, wszystkie elementy zbiorników i kontenerów, służących do transportu NOXy® powinny być wykonane z odpowiednich materiałów. Zalecanym rozwiązaniem są wyroby z wysokostopowych stali austenicznych oraz tworzyw sztucznych. Mając na uwadze wysoką jakość transportowanego produktu oraz dbałość o zachowanie jego pierwotnych właściwości należy unikać długotrwałego przewozu w temperaturze przekraczającej 25°C. Jest to optymalne rozwiązanie, które pozwala uniknąć rozkładu mocznika i/lub odparowania wody przy wykorzystaniu zbiorników wentylowanych. Przestrzeganie określonych zasad postępowania jest niezwykle istotne dla zachowania odpowiednich właściwości produktu.

Roztwory mocznika i amoniaku

Każda partia produktu jest poddawana testom w laboratorium, wraz z dostarczonym produktem klient otrzymuje świadectwo jakości.