Przyszłość jest blue

NOXy® ( NH2) 2 CO + H2O

Jest to wodny roztwór mocznika otrzymywany z technicznie czystego mocznika (bez dodatku substancji obcych) i wody zdemineralizowanej zawierający 32,5 % mocznika. Jest nietoksyczny, bezwonny, bezbarwny, bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla środowiska.

Zastosowanie

Produkt chemiczny NOXy® (inaczej AdBlue®) wykorzystywany jest w technologiach oczyszczania spalin. Znajduje zastosowanie w procesach, gdzie dochodzi do zredukowania szkodliwych tlenków azotu do postaci nietoksycznego azotu oraz nieszkodliwej pary wodnej. Głównie produkt jest użytkowany w branży motoryzacyjnej, w szczególności w pojazdach z systemem SCR. Pozwala na ograniczenie emisji spalin, dostosowując ich poziom do obowiązujących norm unijnych.

Normy

W państwach Unii Europejskiej obowiązują normy EURO. Dotyczą regulacji emisji szkodliwych substancji, w szczególności: tlenku azotu (NOx), cząstek stałych (PM), węglowodoru (HC) oraz tlenku węgla (CO). Są to substancje szkodliwe emitowane głównie przez nowe pojazdy mechaniczne sprzedawane w obrębie UE. Systematycznie aktualizowane normy wprowadzają coraz bardziej rygorystyczne limity. W zgodzie z obowiązującymi obecnie dyrektywami dla pojazdów z silnikiem Diesla ograniczenia emisji NOx zostały obniżone o 60%. Celem zobrazowania można zestawić wyniki 25 pojazdów ciężarowych, stosujących się do restrykcji unijnych, z jedną ciężarówką z lat 70-tych, które plasują się na tym samym poziomie. Najnowsza norma, dotycząca jeszcze większych ograniczeń, obowiązuje od początku 2014 roku i zmniejsza obowiązujące limity o kolejne 80%.

Nowymi regulacjami są objęte samochody ciężarowe oraz autobusy. Z uwagi na rozbudowaną infrastrukturę dróg i logistykę transportu lądowego w Europie, istotne znaczenie w użytkowaniu NOXy® (inaczej AdBlue®) następuje wśród samochodów ciężarowych z systemem SCR. Normy unijne dotyczą większości pojazdów. Przykładowo pojazdy pozadrogowe (tzw. non-road), czyli ciągniki, maszyny rolnicze o mocy silnika 175-760 KM, ubiegające się o otrzymanie homologacji, muszą przestrzegać restrykcji dotyczących emisji spalin EURO IIIb. Zmuszają do redukcji w fabrycznie nowych pojazdach o 50% ilości tlenków azotu i 80% ilości cząstek stałych w porównaniu do poprzednich limitów.

Korzyści ze stosowania NOXy®:

  • mniejsze zużycie paliwa o 3-4% przez silniki pojazdów, które obowiązuje norma EURO 4,

  • ograniczenie zużycia paliwa o 5% przez silniki pojazdów, które obowiązuje norma EURO 5, poprzez spełnianie dyrektyw unijnych dotyczących ograniczeń w emisji spalin, produkt wpływa także na ochronę środowiska,

  • obniżenie opłat drogowych w UE (na terenie Polski od lipca 2011 r. wprowadzony został elektroniczny system poboru opłat viaTOLL. Do 2014 r. system obejmie 2 880 km dróg. Samochody ciężarowe, spełniające wyższe normy, płacą mniejsze stawki za przejechane kilometry),

  • możliwość utrzymania, w niektórych przypadkach także wydłużenia okresów międzyserwisowych pojazdów,

  • podniesienie wartości samochodu przy odsprzedaży.

Przechowywanie

Produkt NOXy® powinien być przechowywany w:

  • pojemnikach bezciśnieniowych lub pojemnikach o dowolnej pojemności ze stali kwasoodpornej,

  • pomieszczeniach suchych i dobrze wentylowanych w zakresie temperatur -11,5°C do +30°C (bezpieczne granice od -5°C do +25°C).

Należy pamiętać, aby zbiorniki były odpowiednio chronione przed nadmierną ekspozycją na słońce, jak też nadmiernym wychłodzeniem. Przetrzymywanie w temperaturze poniżej -11,5°C może prowadzić do krystalizacji. W wyniku długotrwałego przechowywania produktu poniżej -5°C, zwiększa się jego objętość o około 7% w stosunku do ciekłego stanu. Takie reakcje mogą doprowadzić do rozsadzenia zbiornika napełnionego płynem. NOXy® w warunkach termicznych powyżej 25°C może stracić także częściowo swoje właściwości. Następuje wówczas skrócenie okresu przydatności produktu, z uwagi na pojawienie się hydrolizy z ciągłym wydzielaniem się amoniaku. Swoje właściwości NOXy®zachowuje przy temperaturach między -5°C a 25°C. Należy mieć na uwadze właśnie warunki temperaturowe otoczenia, w którym jest przechowywany produkt. Spełnienie wspomnianych wyżej wymogów gwarantuje utrzymanie optymalnych warunków.

Roztwory mocznika i amoniaku

Proponujemy dostawy technicznych roztworów mocznika o różnych stężeniach: 35%, 40% oraz 45%. Roztwór mocznika jest bezbarwną i bezzapachową cieczą. Dostarczany jest do klienta luzem w autocysternie lub opakowaniach DPPL o pojemności 1000 litrów.

Wodny roztwór amoniaku o zawartości 25% jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu.
Roztwór jest klasyfikowany jako produkt niebezpieczny, należy do klasy nr 8 towarów według klasyfikacji RID i ADR.
Dostarczany jest do klienta luzem lub w opakowaniach DPPL o pojemności 1000 litrów.