Przyszłość jest blue

Technologia

Technologia SCR

Innowacyjna technologia SCR opiera się na selektywnej redukcji katalitycznej. Do jej przeprowadzenia stosowany jest NOXy® (inaczej AdBlue®), który dzięki specjalnemu działaniu powoduje ograniczenie emisji szkodliwych substancji, a tym samym pozwala spełnić normy unijne obowiązujące w tym zakresie. Działanie systemu SCR polega w głównej mierze na sprowadzeniu tlenków azotu do postaci nietoksycznego azotu oraz pary wodnej, co następuje w układach wydechowych Diesla.

Pojazdy korzystające z technologii SCR wyposażone są w dodatkowy zbiornik. Z niego NOXy® poddawany jest do katalizatora gazów wydechowych przy udziale wysokiego ciśnienia. Technologia została spopularyzowana przy silnikach wysokoprężnych w pojazdach ciężarowych oraz autobusach. Na przestrzeni ostatnich lat SCR jest coraz chętniej wprowadzane także do statków, lokomotyw spalinowych, a także maszyn rolniczych i budowlanych.

Technologia SCR znajduje swoje zastosowanie także w silnikach diesla samochodów osobowych. Szacowane zużycie NOXy® wynosi 0,9 L/ 1.000 km, czyli pełny zbiornik NOXy® w aucie osobowym wystarczy na co najmniej 20.000 km. Oznacza to, że płyn NOXy® będzie uzupełniany w autach osobowych podczas wizyt na stacjach serwisowych przy okazji przeglądów okresowych.

Technologia SNCR

SNCR - (selektywna niekatalityczna redukcja) polega na dodaniu do wylotowych gazów spalinowych substancji zawierających amoniak lub mocznik. Odczynnik selektywnie redukuje NO do postaci molekularnego N2. Reakcja wymaga odpowiednio wysokiej temperatury i jest rozwiązaniem stosowanym na skalę przemysłową.

Metoda selektywnej redukcji niekatalitycznej umożliwia obniżenie emisji tlenków azotu z gazów spalinowych od 40% do 70%.

Korzyści jakie niesie ze sobą ta metoda:

  • zbędność katalizatorów i odpowiednich reaktorów,

  • zbędność podgrzewania spalin, gdyż proces redukcji prowadzony jest w strefie wysokich temperatur,

  • ograniczenia emisji tlenków azotów w samym źródle ich powstawania,

  • jest technologią tańszą we wprowadzeniu na skalę przemysłową.