Przyszłość jest blue

Opakowania

Istnieje możliwość transportowania produktu w:

Cysternach (dostawy częściowe min. 2 000 litrów oraz całocysternowe 22 000 litrów)

Pojemnikach DPPL o pojemności 1000 litrów

Kanistrach o litrażu 10, 18, 20, 30 litrów

Pojemnikach o objętości 1 i 5 litrów

Beczkach o objętości 220 litrów