Przyszłość jest blue

Polityka prywatności i cookies

Jakie informacje o użytkownikach gromadzi Blue Solution Sp. z o.o. w jaki sposób je wykorzystuje?

Blue Solution Sp. z o.o. ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia naszym klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie naszych klientów o oferowanych przez nas produktach i usługach.

W niektórych przypadkach zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo – adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników lub jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec klientów.

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi naszych klientów.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników naszej strony.

Informacje kontaktowe klientów wykorzystywane są jedynie do nawiązywania z nimi kontaktu. Klienci mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania od nas listów elektronicznych.

Dostęp do danych osobowo-adresowych klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników/współpracowników Blue Solution Sp. z o.o. na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw nr 80, rozporządzenie nr 521).

Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, proszone są o wysłanie uwag pod adres: biuro@bluesolution.pl